Luiga, Juhan

Juhan Luiga (31. III 1873 Ropka vald – 19. X 1927 Tallinn), publitsist, esseist ja psühhiaater. Isa talunik. Oli 1913–23 abielus Erna Villmeriga.

Lõpetas 1893 Tartu kroonugümnaasiumi ja 1899 Tartu ülikooli arstiteaduskonna (aastast 1904 meditsiinidoktor). Oli aastast 1893 Eesti Üliõpilaste Seltsi liige. Töötas 1899–1908 ülikooli närvi‑ ja vaimuhaiguste kliiniku assistendina, 1908–21 Tallinnas era‑, linna‑ ja kooliarstina ning 1921–27 Eesti Arstide Seltside Liidu esimehena. Tööerakondlane, I Riigikogu liige. Oli Esimese maailmasõja ajal Soomes sõjaväearst, osales Vabadussõjas. Ajakirja Eesti Arst (1922) ning Eesti Tervishoiu Muuseumi rajajaid (1921). Avaldas aastast 1904 peamiselt Postimehes ja Päevalehes probleemartikleid rahvuskultuurist ja ‑poliitikast ning teatri‑, muusika‑, kunsti‑ ja kirjandusalaseid esseid. Avaldanud kirjutisi psühhiaatria, soomeugrilaste usundi psühholoogia, Eesti ajaloo, eesti muinasusundi jm kohta.

Vaino Vahing on kirjutanud näidendid „Juhan Luiga” (Eesti Televisioon 1991) ja koos Katri Aaslav-Tepandiga näidendi „Teatriromanss” (2001), kus Luiga on üks tegelasi.

Töid

 • Päevamured: artikleid, arvustusi, vesteid. I. Tartu, 1934
 • Päevamured: artikleid, arvustusi, vesteid. II. Tartu, 1934
 • Poliitilised päevamured I: artiklite kogu. Tartu, 1935
 • Poliitilised päevamured II: artiklite kogu. Tartu, 1935
 • Mäss ja meelehaigus. Tartu, 1995 (koostaja ja järelsõna H. Runnel)
 • Hingejõu ilmed. Tartu, 1995 (koostaja H. Runnel)

Kirjandus

 • E. Laaman. Juhan Luiga: elu ja mõtted. Tartu,1938
 • J. Brennsohn. Die Aerzte Livlands. Riga, 1905
 • J. Brennsohn. Die Aerzte Estlands. Riga, 1922
 • A. Lüüs. Dr. med. Juhan Luiga. Tähendusi tema arstlikust tegevusest. – Eesti Kirjandus 1927, 10
 • J. Kõpp. Juhan Luiga mälestuseks. – Eesti Kirjandus 1927, 11
 • E. Laaman. Juhan Luiga kui ideoloog. – Looming 1937, 8 ; Valik II. Tallinn, 1988
 • E. Laaman. Juhan Luiga ja J. J. Rousseau. – Looming 1938, 8
 • A. Palm. [E. Laaman. Juhan Luiga]. –  Eesti Kirjandus 1938, 10
 • A. Kallas. Päiväkirja vuosilta 1897–1906. Helsinki, 1954
 • A. Kallas. Päiväkirja vuosilta 1907–1915. Helsinki, 1954
 • A. Kallas. Päiväkirja vuosilta 1916–1921. Helsinki, 1954
 • H. Wuolijoki. Koolitüdrukuna Tartus aastail 1901–1904. Tõlkija L. Viiding. Tallinn, 1986
 • H. Runnel. Juhan Luiga ja vene küsimus. Avalik loeng Tartu Ülikooli arstiteaduskonna päeval, Tartu Ülikooli aula, 8. oktoober 1993. Tartu, 1993
 • A. Kallas. Hingesild. Päevaraamat aastaist 1916–1921. Tõlkija H. Eller. Tallinn, 1993
 • A. Kallas. Pärjapunuja. Päevaraamat aastaist 1897–1906. Tõlkija H. Eller. Tallinn, 1994
 • A. Kallas. Jäätunud šampanja. Päevaraamat aastaist 1907–1915. Tõlkija H. Eller. Tallinn, 1994
 • Ü, Tonts. Juhan Luiga ja iseseisev Eesti. – Eesti Päevaleht, 15. aprill 1996
 • K. Laitinen. Aino Kallas. Tõlkija S. Kiin. Tallinn, 1997
 • V. Vahing. Juhan Luiga ja naised. – Eesti Naine 2005, 2
 • K. Aaslav-Tepandi. Eesti näitlejanna Erna Villmer. Tallinn, 2007

Arhiivimaterjale

 • Eesti Kultuurilooline Arhiiv, fond 179

Välislinke

 • Juhan Luiga Eesti biograafilises andmebaasis ISIK
 • Juhan Luiga Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloolises veebis Kreutzwaldi sajand

Eesti Biograafiline Leksikon 11, 1927; EE 14, 2000; ETBL, 2000 (K. Haan); täiendatud 2014