Tagasi ETBL-i avalehele

Leibniz, Gottfried

Gottfried Leibniz [laipnits] (1646–1716), Saksa filosoof, matemaatik ja füüsik, diferentsiaal- ja integraalarvutuse loojaid. Ratsionalismi peamisi esindajaid. Filosoofias lõi algupärase käsituse monadoloogia – õpetuse, mis avaldas suurt mõju Saksa filosoofia arengule; matemaatikas lõi (Isaac Newtonist sõltumatult) diferentsiaal- ja integraalarvutuse. Ehitas (1671–74) aritmeetikatehteid sooritava arvuti. Võttis kasutusele uusi matemaatikaoskussõnu (nt diferentsiaal, algoritm ja koordinaadid) ning -märke (korrutamis-, jagamis- ja integraali märk), tõi loogikasse küllaldase aluse seaduse, esitas matemaatilise loogika idee.

VE, 2006