King, Georg

Georg King (Jüri; 12. XII 1882 Tallinn –15. III 1962 Tallinn), trompetist.

Oli Dvinski polgu orkestri kasvandik, mängis algul metsasarve ja hiljem trompetit. Tegi 18-aastasena keiserliku lipulaeva Hertsog Heidenburg orkestriga kaasa 9-kuulise ümbermaailmareisi. Pärast teenistust mereväes mängis (teadaolevalt) hooaegadel 1913/14, 1915/16, 1919/20 ja aastail 1925–28 Estonia orkestris, üleajateenijana mereväeorkestris (dirigent Raimund Kull) ja Tallinna Töölisteatri orkestris (dirigent Nikolai Goldschmidt), 1927–? Riigi Ringhäälingu sümfooniaorkestris (esimest trompetit) ning pärast Teist maailmasõda aastani 1948 Eesti NSV Riikliku Noorsooteatri orkestris.

EMBL 1, 2007 (T. Mattisen); täiendatud 2012