Kangro-Pool, Rasmus

Rasmus Kangro-Pool (õieti Rasmus Theodor Kangropool; 20. XII 1890 Kudina vald – 9. V 1963 Tallinn), kunstiteadlane ja publitsist, eesti kutselise teatri- ja kunstikriitika rajajaid. Isa käsitööline. Voldemar Kangro-Pooli vend. Oli abielus Elvi Nanderiga ja aastast 1929 Linda Reialiga. Poeg Rasmus Kangropool.

 Lõpetas 1908 Tartu linnakooli ning 1915 eksternina Tartu gümnaasiumi, õppis Tartu ülikoolis arstiteadust ning 1920–23 Heidelbergi ja 1923–24 Hamburgi ülikoolis kunstiajalugu ja esteetikat. Töötas Päevalehe Tartu kaastöölisena, 1917–19 Postimehe toimetuses ning 1924–26 Haridusministeeriumi teadus- ja kunstiosakonna muinsusasjade korraldajana, hiljem tegutses vabakutselise kriitikuna. Oli Draamastuudio teatrikooli kostüümi- ja kommeteajaloo õppejõud. 1941–43 Saksa okupatsiooni ajal oli vangis, 1944–45 Kunstide Valitsuses teatri- ja repertuaariosakonna inspektor ning 1950–56 represseerituna vangis. Teatrikriitikuna alustas 1918, avaldas draama- ja muusikalavastuste arvustusi ning hooajaülevaateid.

Raamatuid

 • Balti saksluse wiimased wägimehed (1918)
 • Kunst ja moraal (1921)
 • Eesti teater algaastail (1946)
 • Esimesi eestikeelseid näidendeid ja teatrietendusi XIX sajandi algul Pärnus (1946)

Kirjandus

 • R. Kangro-Pool. 15 aastat teatrit arvustamas– Teater 1936, 1
 • Rasmus Kangro-Poolil 25 a. ajakirjanduslikku tegevust– Päevaleht,  22. oktoober 1939
 • [Nekroloog]. – Rahva Hääl, 12. mai 1963
 • J. Hain. Rasmus Kangro-Pool – elu ja moraal. – Looming 1991, 11
 • K. Kivimaa. Kunstikriitika keel ja sotsiaalse erinevuse taas/tootmine: „naiseliku" ja rahvusliku kunsti diskursusest 1939. aasta naiskunstnike näituse retseptsioonis. – Kunstiteaduslikke uurimusi 2005, 1
 • P. Kruuspere. Eesti teatrimõtte lugu. – Akadeemia 2006, 11

Arhiivimaterjale

 • Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, fond 500

Välislink

ETBL, 2000 (M. Mauer); täiendatud 2016