Tagasi ETBL-i avalehele

Kahtla-Kübassaare hoiuala

Kahtla-Kübassaare hoiuala, asub Saaremaal Pöide vallas Kakuna, Kanissaare, Kõrkvere, Kübassaare, Leisi, Muraja, Unguma ja Välta küla, Laimjala vallas Asva, Kurdla, Kõiguste, Mägi-Mustla, Randvere, Rannaküla, Ruhve Saaremetsa, Saareküla ja Viltina küla ning Valjala vallas Kungla küla maadel; pindala 13 440 ha, sellest veeala 10 493 ha. Asutatud 2007. aastal veealuste liivamadalate, liivaste ja mudaste pagurannikute, rannikulõugaste, laiade madalate lahtede, karide, esmaste rannavallide, püsitaimekattega kivirandade, väikesaarte ning laidude, rannaniitude, kadastike, lubjarikka pinnasega kuivade niitude, loodude, sinihelmikakoosluste, puisniitude, lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, vanade laialehiste metsade, soostuvate ja soo-lehtmetsade kui elupaikade kaitseks, aga ka tuttpüti, hallpõsk-püti, sarvikpüti, kühmnokk-luige, väikeluige, hallhane, valgepõsk-lagle, viupardi, rääkspardi, sinikael-pardi, soopardi, rägapardi, luitsnokk-pardi, punapea-vardi, tuttvardi, haha, auli, tõmmuvaera, sõtka, väikekoskla, rohukoskla, jääkoskla, roo-loorkulli, laugu, sookure, naaskelnoka, liivatülli, kiivitaja, niidurüdi, mustsaba-vigle, punajalg-tildri, väikekajaka, naerukajaka, kalakajaka, tõmmukajaka, räusktiiru, tutt-tiiru, jõgitiiru, randtiiru, väiketiiru, nõmmelõokese, vööt-põõsalinnu ja punaselg-õgija elupaikade kaitseks. Hoiuala territooriumil on kaitsealused looduse üksikobjektid Koogila kivi, Põndi kask ja Veske saar.

Loodud 2011