Tagasi ETBL-i avalehele

Kaasik, Tõnis

Tõnis Kaasik

Tõnis Kaasik (9. I 1949 Iru-Lepiku), keskkonnakaitsja, Reet Kasiku vend, geograafiakandidaat (1985, Leningradi ülikool). Lõpetas 1971 füüsilise geograafia alal (kitsam eriala looduskaitse) Tartu Riikliku Ülikooli. Täiendanud end Århuses (1994). Töötanud 1971–79 Aegviidu metsamajandis looduskaitseinspektorina, olnud keskkonna ja looduskaitsega seotud ametikohal ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumis, ENSV Riiklikus Maaparandus- ja Veemajanduskomitees ja Ministrite Nõukogu aparaadis, 1986–89 Eesti Majandusjuhtide Instituudi õppe- ja teadusdirektor, 1990–91 veeameti peadirektor, 1991–92 keskkonnaminister ja 1992–97 Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse (SEI) direktor, aastast 1997 töötab aktsiaseltsis Silmet Grupp, aastast 1998 on aktsiaseltsi ÖkoSil juhataja. Olnud ÜRO maailma keskkonna ja arengukomisjoni ekspert (1984), osalenud Eesti delegatsiooni juhina Rio de Janeiros toimunud ÜRO keskkonna ja arengukonverentsil (1992), olnud Ida-  ja Kesk-Euroopa esindaja Rio+5 valitsusvälise maailmafoorumi korralduskomitees (1997)

Uurinud Euroopa Liidu keskkonnapoliitikat, Läänemere keskkonnakaitset ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide säästliku arengu küsimusi. Uurinud Kõrvemaad maastikulis-geograafilisest, looduskaitselisest ja kultuuriloolisest aspektist. Analüüsinud loodussäästliku arengu probleeme, algatanud Ida-Virumaa Säästva Arengu Komisjoni ning korraldanud 1993–97 selle tööd. Aastast 1997 juhib Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla keskkonnakaitselise saneerimise rahvusvahelist projekti ning AS-i Silmet tootmis- ja jäätmekäitlustehnoloogiate keskkonnakaitselist ajakohastamist. Rajanud Vanasse Saka mõisakompleksi Balti klindi külastuskeskuse ja hotelli (valmis 2004). Üle 50 teadustrükise, sh 9 raamatut.

Meistersportlane vehklemises (espadron): tulnud 1966 ja 1968 meeskonnaga Eesti meistriks. Aastast 2004 Vehklemisliidu president, aastast 2005 Eesti Olümpiakomitee esindajate kogu liige.

Riigivapi IV klassi teenetemärk (2002), Riigivapi III klassi teenetemärk (2006).

Kirjandus

  • Eesti Teaduse biograafiline leksikon. Tallinn, 2000
  • Eesti Spordi biograafiline leksikon. Tallinn, 2011

Töid

  • Kõrvemaa (1979)
  • Keskkonnasündmus 1983–1987 (1990)
  • Euroopa Liidu keskkonnapoliitika (1995)
  • Eesti loodusvarad: geoloogia ja vesi (1996)
  • Regional Response of the Baltic Sea Countries to Global Agenda 21 (Baltic Agenda, 1997)

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000; muudetud 2011