Tagasi ETBL-i avalehele

Kõre, Jüri

Jüri Kõre (31. I 1953 Väike-Maarja, Rakvere rajoon), geograaf, omavalitsustegelane, geograafiakandidaat (1986).

Lõpetas Kaarepere 8-klassilise kooli, Tartu 5. keskkooli ja 1976 Tartu Riiklik Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna majandusgeograafina, geograafiakandidaat (Ph.D., Leningradi ülikool, 1986), väitekiri „Eesti NSV tööjõuressursside kujunemine ja juhtimine”.

Töötanud 1976–81 Eesti NSV Riikliku Plaanikomitee Majanduse ja Planeerimise Teadusliku Uurimise Instituudis noorem- ja vanemteadurina, aastast 1981 Tartu ülikoolis. Olnud 1981–94 vanemteadur ja laborijuhataja, 1994–96 ja 1997–99 dotsent (1997–99 ka Siseministeeriumi konsultant), 2001–10 sotsiaalteaduskonna sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakonna dotsent, 2010–11 sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi juhataja, aastast 2013 ühiskonnateaduste osakonna lektor.

Uurimisvaldkonnad: linnasotsioloogia, võrdlev sotsiaalpoliitika, eluasemepoliitika, Eesti sotsiaalpoliitika ajalugu, hoolekande korraldus, rahulolu sotsiaal- ja tervishoiuteenustega ja teenuste kvaliteet.

Valitud 8 korral (1989, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, 2009, 2014) Tartu linnavolikogu liikmeks, olnud 1996–97, 1999–2001 ja 2011–13 Tartu abilinnapea. Osalenud kohalike ja üleriigiliste institutsioonide töös (Tartumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Union of Baltic Cities jms).

Eesti esindaja FEANTSA-s (European Federation of National Organisations Working with the Homeless) ja ESN-s (European Social Network – the independent network of directors of social services in Europe). SA Tartu Ülikooli Kliinikum, TÜ Pärnu kolledži, SA Eesti Migratsioonifond nõukogu liige. 2000 ja 2011. aasta rahvastiku ja eluruumide loenduse teadusnõukogu liige. Osalenud seadusloomes.

Töid

 • Eluasemepoliitika üleminekuriikides (autoreid). – PRAXIS, Tallinn, 2004
 • Tööhõive ja töötus Tartus. Pikaajalise töötusega seotud probleemid (kaasautor E. Kõiv). – Pikaajalised töötud ja kodutud Tartus. Tartu, 2005
 • Kodutus Eestis – kas indiviidi või ühiskonna probleem (kaasautorid R. Kiik, E. Kõiv). – Akadeemia 2005, 4
 • Patsientide rahulolu statsionaarse hooldusravi ja koduõendusteenusega Tartus (kaasautorid S. Kree, H.-I. Maaroos). – Eesti Arst 2005, 84 (1), lk 7–12
 • Long Term Care Reform in Estonia: Plans and Reality. Financing, Management and Quality of Services (kaasautor S. Kree). – The Economics of Health Reforms. Ed. J.N.Yfantopouos. Athens Institute of Education And Research. Athens, 2005, pp 109–121
 • Toetus ja eluase. Sotsiaaleluaseme kasutamise kogemus Tartu linnas (kaasautorid K. Tall, M. Koppel). Tartu, 2006
 • Homelessness in Estonia – Problem of the Individual or the Society (kaasautorid R. Kiik, E. Boswinkel). – European Journal of Housing Policy, 2006, Volume 6 nr 3, pp 297–312
 • Analysis of the National Action Plans of Social Inclusion 2004–2006, 2006–2008, 2008–2010 (kaasautor V. Karpuškiene). Vilnius University 2010, 4
 • Puuetega tallinlaste kodune toimetulek (kaasautor K. Tall). – Sotsiaaltöö 2012, 1
 • Estonia: Residualization of Social Housing and the New Programs (kaasautor A. Kährik). – Social Housing in transition Countries, 2013, pp 163–179
 • Hunger and Food Aid in Estonia: A. Local Authority and Family Obligation. – First World Hunger Revisited. Food Charity or the Right to Food? Palgrave Macmillan, 2014, pp 57–71

Loodud 2014