Tagasi ETBL-i avalehele

Johani, Helene

Helene Johani (aastani 1925 Mundström, 1925–33 Mugasto; 26. II 1903 Rakvere – 19. V 1999 Tallinn), raamatukogu ja raamatuteadlane, Andrus Johani abikaasa, Hando Mugasto õde. Lõpetas 1931 Tartu Ülikooli. Töötas 1922–23 Rakvere Rahvamaja ja Hariduse Seltsi raamatukogu juhatajana, 1923–40 Tartu Linna Keskraamatukogus. Oli 1940–41 Tartu rahvaharidusosakonna juhataja ja Tartu Kunstimuuseumi asutajaid (1940), 1942–43 Eesti NSV Riiklikes Kunstiansamblites inspektor, 1944–53 Eesti NSV Riikliku Avaliku Raamatukogu (Eesti Rahvusraamatukogu) direktor, vallandati  Eesti NSV Kirjandus- ja Kirjastusasjade Peavalitsuse (Glavliti) raamatuhävitamise korraldusele vastuhakkamise tõttu, heideti Nõukogude Liidu Kommunistlikust Parteist välja ja jäi aastani 1964 põlu alla. Oli 1945–50 ühtlasi Tartu Riikliku Ülikooli bibliograafiakateedri juhataja (aastast 1947 dotsent), 1952–57 Tallinna kultuurhariduskooli õppejõud, osales 1965 Tallinna Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse ja bibliograafia kateedri rajamises ja juhatas seda aastani 1973 (aastani 1975 dotsent). 1923–40 Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tegevliige (aastast 1988 auliige). Arendanud Eesti raamatukogundust ning bibliograafia- ja raamatuteadust. Pani aluse (1930. aastail) lugemispsühholoogia probleemide uurimisele. Algatas 1946 Eesti NSV trükitoodangu riikliku bibliograafia (Raamatukroonika ning Artiklite ja retsensioonide kroonika). Osalenud raamatukogundus- ja raamatuteadusalaste oskussõnade loomises. Avaldanud kultuuriloolisi kirjutisi ja kunstiprobleemide käsitlusi. 1947–51 Eesti NSV Ülemnõukogu saadik.

Eesti NSV teeneline kultuuritegelane (1965).

Eesti Rahvusraamatukogus asub Helene Johani 472 säilikust koosnev arhiiv (korrastati 2006). Arhiiv sisaldab H. Johani biograafilisi ja teenistuslikke dokumente, autobiograafiaid, päevikuid, käsikirju, mälestusi, kirjavahetust, tema poolt koostatud õppematerjale, kogutud materjale teiste isikute kohta, pressilõikeid, fotosid, helilinte ja muud sellist.

Töid

 • Kümnendliigitus (1933, koostaja)
 • Raamatukogutöö tehnika ja metoodika (1947)
 • Raamatukoguhoidja käsiraamat (1964)
 • Eesti-inglise-saksa-vene infosõnastik (1977, koostajaid)
 • Mis on bibliograafia (1985)
 • Kunsti ja ilukirjanduse kütkestavusest (1996)
 • Rahvusraamatukogu eellood (1996)
 • Raamatukoguhoidja, bibliograafi, informisti kutseala kaitseks. – Raamatukogu 1997, 4
 • Andrus Johani oma ajas 1906–1941 (1998, koostaja)
 • Tähelepanekuid kahekümnenda sajandi alguse eesti raamatu arenguloost. – Raamat on... III. Eesti bibliofiilia ja raamatuloo almanahh, 2003

Kirjandus

 • L. Rass. Inimene, kes ei tunne igavust. – Kultuur ja Elu 1973, 2
 • Helene Johani. Kirjandusnimestik. Tallinn, 1983
 • E. Hion. Kõnelusi Helene Johaniga. Tallinn, 1990
 • M. Levin. Helene Johanist ja kunstist. – Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. Tallinn, 1993
 • M. Martinson. Helene Johani vaimusära sulatab tardunud ilumeele. – Pühapäevaleht, 10. veebruar 1996
 • Helene Johani. Personaalnimestik ja valik elukäigu daatumeist. Tallinn, 1998

Välislink

ETeadBL, 2000; EE 12, 2003; muudetud 2011