Jannsen, Eugen

Eugen Jannsen (Eugen Friedrich Reinhold, pseudonüüm K**; 22. X 1853 Pärnu – 14. IX 1930 Tartu), arst, eesti rahvusliku teatri rajajaid. Lydia Koidula ja Harry Jannseni vend. Isa Johann Voldemar Jannsen.

Lõpetas 1873 Tartu gümnaasiumi ja 1880 Tartu ülikooli arstiteaduskonna (dr. med., 1881). Töötas 1882–84 sõjaväearstina Kroonlinnas, 1884–92 Tartus silmaarstina ja tsensorina. Oli 1892–1904 Krasnojarski jalaväepolgu arst, seejärel Vene-Jaapani sõjas laatsareti ülemarst, 1906–13 sõjaväearst Poolas. Töötas 1913–15 arstina Riias. Oli Vabadussõjas, 1918–21 Tallinna I Sõjaväehaigla ordinaator, 1921 sanitaarteenistuse kolonel.

Võttis kooliajal osa Vanemuise seltsi tegevusest: laulis kooris, mängis orkestris viiulit ja näidendites poisikeste osi, esines kõnekoosolekutel ettekannetega. Ta on Jaan Krossi kirjutatud monoloogi Pöördtoolitund” minategelane.

Osi

  • Juku (Koidula Kosjakased, 1870)
  • Jüts (Koidula Säärane mulk, 1871)

Kirjandus

  • K. E. Sööt. [Nekroloog]. – Eesti Kirjandus 1930, 10
  • R. Põldmäe. Koidula teater. Tallinn, 1963 
  • R. Põldmäe. „Vanemuise" selts ja teater 1865–1880. Tallinn, 1978 
  • H. Rosenthal. Eesti rahva kultuuripüüdlused ühe inimpõlve vältel. Tartu, 2004; Tallinn, 2010
  • M. Sikk. Eesti arstid läbi aegade: tohtritest, kelle tegevus arstiteadusest kaugemale ulatunud. – Akadeemia 2009, 8

Välislink

EBL, 1926–1929; ETBL, 2000 (A. Nagelmaa); täiendatud 2012