Tagasi ETBL-i avalehele

Järvesoo, Elmar

Elmar Järvesoo

Elmar Järvesoo (aastani 1935 Elmar G e r b e r s o n, USA-s Elmar J a r v e s o o; 22. III 1909 Pati vald, Pärnumaa – 7. XII 1994 Daytona Beach, Florida; maetud Tartu Raadi kalmistule), põllumajandusteadlane ja kultuuritegelane, dr. agr. (1939, Berliin), Eesti Põllumajandusülikooli audoktor (1993); taluniku poeg. Lõpetas 1929 sõjakooli aspirantide klassi, 1930 Tallinnas ühistegevuskooli ja 1934 agronoomia erialal Tartu Ülikooli. Oli 1932–35 ajakirja Agronoomia toimetuse sekretär, 1934 stipendiaat Soomes, 1934–37 Tartu Ülikooli kultuurtehnika ja geodeesia kabineti assistent, 1937–39 stipendiaat Berliini ülikoolis ja 1939 Rootsi Põllumajandusülikoolis, 1939–40 Põllumajandusliku Uurimise ja Katseasjanduse Komitee teadussekretär, 1940–41 ENSV Põllutöö Rahvakomissariaadi inspektor, 1942–44 Põllumajanduse Keskvalitsuses maaviljeluse valitsuse asejuhataja, ühtlasi Tartu Ülikoolis õppejõud, ajalehe Maa Sõna põllumajandusosakonna toimetaja ja 1943–44 Põllumehe Nädalalehe peatoimetaja. Läks 1944 Saksamaale. Oli Balti ülikooli (1945–49) asutamise organiseerijaid ja tegevuse kujundajaid ning põllumajandusteaduskonna õppejõud ja prodekaan. Siirdus 1949 USA-sse. Oli 1950–77 Massachusettsi ülikooli (Amherstis) põllumajandusökonoomika õppejõud (1966–77 professor), 1977–94 emeriitprofessor. Olnud Tartu Instituudi (Torontos) kauaaegne direktor, Eesti eksiilvalitsuse (Rootsis) haridusminister (1964–71) ja põllutööminister (1971–90), ajalehe Vaba Eesti Sõna toimetaja, Ameerika Hääle põllumajandussaadete autor ja ajalehe Newsletters korrespondent, 1966 Helsingi kaubandusülikooli, 1972 Freibergi ülikooli ja 1989–94 Eesti Põllumajandusülikooli külalisprofessor. Uurimusi põllumajandus- ja aiandusökonoomika ning talutööde ratsionaliseerimise alalt. Õpetanud ka mikroökonoomikat, majandusteaduse ajalugu, NSV Liidu põllumajanduse arengut ja organisatsiooni. Oli paljude organisatsioonide auliige, sh 1932–37 Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi sekretär ja aastast 1990 auliige, 1970–77 Rahvusvahelise Aiandusteaduse Assotsiatsiooni Ameerika Ühendriikide esindaja, Vabade Eestlaste Põllumajandusliidu ja Eesti Agronoomide Seltsi (USA-s) asutajaid ja juhatuse esimees.

Tema abikaasa, kunstiteadlane ja pedagoog, professor Aino Järvesoo (23. IX 1910 – 2. II 2003) oli aastast 1998 Tartu Ülikooli auliige, tema algatusel ja annetusest ehitati 1990. aastail Harkujärvele kirik. Toetas lastetute perede kunstviljastamise projekti. Lõi 1999 Tartu Ülikooli juurde Elmar Järvesoo mälestusfondi, tema päranduse haldaja loodud Aino Järvesoo mälestusfondist jätkatakse lastetute perede abistamist ravikulude katmisel.

Töid

 • Tööviljakuse tõstmise vajadusest meie põllumajanduses (1937)
 • Rootsi põllumajandusliku ühistuliikumise organisatsioon ja viimaseaegne areng (1938)
 • Kodumaal ja võõrsil (1965, Kanada; koostaja ja autoreid)
 • Cost of producing greenhouse flowers in Massachusetts, 1977 (1978, Amherst)
 • A case study of Soviet Republic: The Estonian SSR (1978, Boulder; koos Tõnu Parminguga)
 • Changes in cost of producing greenhouse flowers in Massachusetts, 1977–1981 (1983, Amherst)
 • Dotsent Jaan Mets (1988, Toronto; koostaja ja autoreid)
 • Balti Ülikool Saksamaal 1945–1949 (1991, Toronto; koostaja ja autoreid)

Organisatsiooniline kuuluvus

 • 1932–37 Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi sekretär, aastast 1990 auliige
 • Akadeemilise Ühistegelise Seltsi auliige
 • Eesti Kirjanduse Seltsi auliige
 • 1970–77 Rahvusvahelise Aiandusteaduse Assotsiatsiooni Ameerika Ühendriikide esindaja
 • Vabade Eestlaste Põllumajandusliidu juhatuse esimees
 • Eesti Agronoomide Seltsi (USA-s) asutajaid ja juhatuse esimees

Kirjandus

 • M. Karelson. Elmar Järvesoo – 90. – Agraarteadus 1, 1999
 • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000, lk 489–490

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000; muudetud 2011