Tagasi ETBL-i avalehele

Emmaste vald

Emmaste valla üldandmed
Elanike arv (2010) 1270
Pindala  197,5 km2
Vallavanem Tiit Peedu
Maakond Hiiumaa

Emmaste vald asub Hiiumaa lõunaosas, keskus Emmaste külas. 

Asustus ja rahvastik

Emmaste vallas on 43 küla, suurimad on Emmaste, Jausa ja Hindu.

Vaata ka Emmaste valla elanike arv asulati (2000)

Loodus

Valla piiresse kuulub umbes 63 kilomeetrit mereranda. Randa liigestavad Vanamõisa laht ning Nurstest loodes ja edelas paiknevad lahekäärud, tuntuimad eendid on Haldi, Haldreka, Nõrga, Pitkanina ja Tohvri nina ning Tärkma neem (Lee mäkk). Pinnamoes on valdav viirsavidel lasuvatest mereliivadest tasandik; kõrgemad alad (üle 16 m) on idarannikul künnised ja läänerannikul luited. Soela väina ääres vahelduvad rannaniidud ja kadastikud salumetsade ning puisniiduga; põhja pool on põhiliselt männimetsad, kohati leidub soid (osa Õngu soost, Prassi soo) ja lodusid. Vallas asuvad Sepaste ja Tilga maastikukaitseala, valla piiresse jääb osa Tihu looduskaitsealast. Vallas on järgmised hoiualad: Prassi, Vanamõisa lahe, Vanajõe (osaliselt) ja Väinamere (osaliselt). Üksikobjektidena on looduskaitse all Kurisoo auk (Kurisu külas), Murro (Viiri) rändrahn ja Nõrgakivi (Prähnu külas) ning puudest Jaaksoni tamm (Mänspe külas), Emmaste sanglepp, Putkaste mänd (Õngu külas), Leetselja kadakad (Kuusiku külas), Tärkma ohvritamm ja kaks Veski jugapuud (Õngu külas).

Mets hõlmab umbes 62% territooriumist, riigimetsa haldab Hiiumaa metskonna Putkaste metsandik.

Emmaste kirik

Rododendronid Õngul

Sepaste tammik

  

Ettevõtlus ja transport

Vallas on põllumaad umbes 3300 hektarit. Uusi tootmisüksusi on rajatud Emmastesse, Jausa, Leisu, Metsalaukale ja Riidakülla. Suurimad tööandjad on avalik sektor ja mitu väikeettevõtet (elektrimontaažimaterjalide ja plasttoodete valmistaja M ja P Nurst AS, plastitöötleja Dale LD AS ja meditsiinitehnika tootja Pharma Systems Eesti OÜ).

Emmaste vald on tuntud ka turismipiirkonnana.

Hiiumaa ringteest on valla piires osa Suuremõisa–Käina–Emmaste ja Emmaste–Luidja maanteest. Sõrul on sadam, mille kaudu toimub Hiiu- ja Saaremaa vaheline otseühendus.

Haridus ja kultuur

Pärna külas asub Sõru rannamuuseum.

Ajalugu

Vald kujunes 19. sajandi lõpul ja kuulus 1946. aastani Läänemaasse. 1945 moodustati valla piires Emmaste ja Leisu külanõukogu. Rajoonide moodustamisega (1950) Emmaste vald kaotati, taastati 30. IV 1992.

Kirjandus

  • B. Pao. Emmaste. Tallinn, 2001

EE 12, 2003; muudetud 2011