Tagasi ETBL-i avalehele

Eesti tehnogeensed tasandikud

Tehnogeensed tasandikud on paigastikud, mis on kujunenud alal, mille on tekitanud maavarasid kaevandades või maapinda heitmetega kattes inimene. Kõige suuremad on Kirde-Eestis põlevkivi lahtisel kaevandamisel katendikihtide puistangutel tekitatud lainja pinnaga lavad, mida üksteisest eraldavad maarde väljaveoteede kohtadesse jäetud moldjad orutaolised nõod. Puistangumuldadel kasvavad üsna hästi mänd, kask ja lehis. Väga vaevaliselt taimestuvad järjest suurenevad põlevkivituhalavad. Mahajäetud freesturbaväljadele on rajatud jõhvikakultuure (Nigula rabas).

Turbapätsid Pääsküla raba turbaväljal

Narva lähedal Eesti Soojuselektrijaama tuhavälja platoole on istutatud kased

Kukersiidi kaevandamine Narva (Sirgala) karjääris

EE 11, 2002 (I. Arold)