Tagasi ETBL-i avalehele

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu esimehed
1923–28 Aleksander Sibul
1929–30 Friedrich Puksoo
1931–40 Aleksander Sibul
1988–91 Evi Rannap
1992–93 Ivi Tingre
1994–98 Anne Valmas
1998–2004 Krista Talvi
2004–06 Janne Andresoo
2006–11 Anneli Sepp
2011– Katre Riisalu

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ), kutseühing, mis ühendab raamatukogu- ja infotöötajaid, raamatukogusid ning raamatukogundusest huvitatud isikuid. ERÜ eesmärk on raamatukogunduse arendamine, raamatukoguhoidjate kutsehariduse edendamine ja kutsehuvide kaitsmine. ERÜ on asutatud 1923 Eesti raamatukoguhoidjate I kongressil, 1940. aastail ta likvideeriti, taasasutati 1988 raamatukoguhoidjate V kongressil. Esimesel tegevusperioodil osales ERÜ rahvusliku raamatukogunduse rajamisel, taotles raamatukoguvõrgu väljaarendamist, hoolitses raamatukoguhoidjate tööolude ja kutsehariduse parandamise eest. Ühing alustas ajakirja Raamatukogu väljaandmist, kirjastas erialakirjandust ja korraldas 36 erialakursust. ERÜ korraldusel toimusid Eesti raamatukoguhoidjate kongressid (1923, 1929, 1933, 1939) ning Balti raamatukoguhoidjate kongress (1935 Tallinnas). Taasasutatud ERÜ juhatus on moodustanud raamatukogunduse spetsialistidest sektsioone, toimkondi ja töörühmi, need on algatanud raamatukogutöö automatiseerimise, raamatukoguhoidjate kutseeksami korraldamise ja kutsenõuete väljatöötamise, rahvusvahelise kümnendliigituse tõlkimise ja kohandamise ja muud. ERÜ organiseerib raamatukoguhoidjate kongresse (1993, 1998, 2003, 2008), aastakoosolekuid, raamatukogupäevi, suvelaagreid, seminare, koolitust, omistab raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni, tunnustab raamatukoguhoidjaid, korraldab raamatuid ja raamatukogu tutvustavaid üritusi. ERÜ on olnud aastast 1928 ja uuesti aastast 1989 Rahvusvaheliste Raamatukoguühingute ja Institutsioonide Liidu (IFLA) liige. 2011. aastal oli liikmeid 800. ERÜ annab välja aastaraamatut ja koos Eesti Rahvusraamatukoguga ajakirja Raamatukogu. 1990. aastast annab ERÜ aasta- ja 1991. aastast teenetepreemiat ning koos Tartu Ülikooli Raamatukoguga Friedrich Puksoo nimelist auhinda (parima raamatuloo või raamatuteadus-, raamatukogundus- või bibliograafiaalase töö autorile) ja koos Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukoguga bibliograafiaauhinda. Samuti annab ERÜ aasta maaraamatukoguhoidja, aasta lasteraamatukoguhoidja ja aasta kooliraamatukoguhoidja auhinda ning auhinda aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus ning korraldab Ivi Tingre sõrmuse reglemendi täitmist. ERÜ ja raamatukogude ühistööna on loodud Eesti raamatukogunduse biograafiline andmebaas (ERBA). Andmebaasi haldab ERÜ.

Kirjandus

  • L. Läll. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing. – Nõukogude Eesti Raamatukogundus. Tallinn, 1985
  • H. Mugasto-Johani. Raamatukoguhoidjate ühing oli mu kool. – Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. Tallinn, 1990
  • K. Talvi. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tegevus. – Raamatukogud ja raamatukogundus taasiseseisvunud Eestis 1991–2001. Tallinn, 2002

EE 12, 2003; muudetud 2011