Tagasi ETBL-i avalehele

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Eesti Maaülikooli (EMÜ) teadus- ja arendusasutus; asub Tartus Tähtveres EMÜ linnakus. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut on EMÜ akadeemilise struktuuri üksus, mis alustas tegevust 1. jaanuaril 2005. Instituut on Eesti Põllumajandusülikooli loomakasvatusinstituudi, loomaarstiteaduskonna ja agrobiokeskuse tegevuse jätkaja. EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut on ainus veterinaarmeditsiini, loomakasvatuse ja toiduteaduse valdkonna akadeemilist õpet ja teadustööd integreeriv keskus Eestis. Instituudis töötab 10 osakonda. Õppejõude ja teadlasi on ligi 150, üliõpilasi on 688. Bakalaureuseõppes saab õppida loomakasvatussaaduste tootmise, loomakasvatuse, kalakasvatuse ning liha- ja piimatehnoloogia erialal, magistriõppes saab õppida loomakasvatuse, kalakasvatuse ning liha- ja piimatehnoloogia erialal. Veterinaarmeditsiini saab õppida 6-aastases loomaarstiõppes (annab magistrikraadile vastava kvalifikatsiooni). Teaduslikku koostööd tehakse Eerika katsefarmi, Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuse, Loomade Heaolu Uurimiskeskuse ja Põlula katsefarmiga. Direktor on aastast 2011 Andres Aland.

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi osakonnad

 • Teraapia osakond (koosseisu kuuluvad ka EMÜ loomakliinik, EMÜ apteek ning kliinilise keemia ja hematoloogia labor)
 • Sigimisbioloogia osakond (koosseisu kuuluvad ka embrüo labor, hormoonanalüüsi labor ja embrüokogumisrühm)
 • Looma tervise ja keskkonna osakond
 • Söötmise osakond (koosseisu kuuluvad ka sööda ja ainevahetuse uurimise labor ja piima kvaliteedi uurimise labor)
 • Nakkushaiguste osakond (koosseisu kuuluvad ka mikrobioloogia ja viroloogia labor, mükobakteriooside labor ja parasitoloogia labor)
 • Toiduhügieeni osakond (koosseisu kuulub ka toiduhügieeni labor)
 • Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond (koosseisu kuuluvad ka mikromeierei, piima- ja lihatehnoloogia labor ning keemia labor)
 • Loomageneetika ja tõuaretuse osakond (koosseisu kuulub ka geneetika labor)
 • Kalakasvatuse osakond
 • Morfoloogia osakond (koosseisu kuulub ka patoloogia labor)

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudiga ajalooliselt seotud asutused

 • Tartu Veterinaariakool (1848–1873)
 • Tartu Veterinaariainstituut (1873–1918)
 • Tartu Ülikooli (TÜ) loomaarstiteaduskond (1919–1950)
 • TÜ põllumajandusteaduskonnas loomakasvatuslik kõrgharidus (1919–1950)
 • TÜ põllumajandusteaduskonnas piimandusspetsialistide koolitus (1930–1950)
 • TÜ loomaarstiteaduskonnas lihandusspetsialistide koolitus (1937–1950)
 • Teaduste Akadeemia Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituut (hiljem Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut (ELVI), 1947–1994)
 • Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA; TÜ põllumajandus-, metsandus- ja loomaarstiteaduskonna baasil loodud kõrgkool, milles olid ka zootehnika- ja veterinaariateaduskonnad, 1951–1991)
 • EPA veterinaariateaduskonnas liha- ja piimasaaduste tehnoloogia osakond (1960–1991)
 • Eesti Põllumajandusülikooli (EPMÜ) Loomakasvatusinstituut (EPMÜ loomakasvatusteaduskonna ning ELVI ühinemisel loodud teadus- ja arendusasutus, 1994–2004)
 • ELVI veterinaaria ja sigimisbioloogia osakonnad ühinesid EPMÜ veterinaariateaduskonnaga (1994) 
 • EPMÜ veterinaariateaduskond nimetati ümber loomaarstiteaduskonnaks (1998)