Tagasi ETBL-i avalehele

Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut

Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi peahoone Tartus

Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, lühend ELVI, asutati 1947 (Eesti NSV Teaduste Akadeemia Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituut), aastast 1956 allus Eesti NSV Põllumajandusministeeriumile, 1994 liitus Eesti Põllumajandusülikooli loomakasvatusinstituudiga. ELVI-s tehti looma-, linnu- ja kalakasvatusalaseid teadusuuringuid, põhilised uurimissuunad olid tõuaretus, loomapidamistehnoloogia täiustamine, põllumajandusloomade söötmine ja sööda tootmine, loomakasvatussaaduste kvaliteedi parandamine, põllumajandusloomade haiguste profülaktika ja diagnoosimine, loomade ravi, loomakasvatuse ökonoomika, kunstlik seemendus ja embrüosiirdamine. 1990. aastate alguses kuulusid ELVI koosseisu 12 osakonda, 2 laborit ja erikonstrueerimisbüroo, tal oli 10 katsemajandit (kogupindala 58 249 ha). Katsemajandites töötasid seemendusjaamad. 1976 anti ELVI-le kauaaegse direktori Adolf Möldri nimi.

ELVI direktorid
1947–50 Ferdinand Laja
1951–53 Aleksander Kiur-Muratov
1953–56 Aarne Pung
1956–76 Adolf Mölder
1976–94 Elmar-Ants Valdmann

    

EE 12, 2003; muudetud 2011