Tagasi ETBL-i avalehele

Eesti Ajakirjanike Liit

Eesti Ajakirjanike Liidu esimehed
1919–20 Jaan Tomp
1921–23 Georg Eduard Luiga
1924–26 Paul Olak
1927–28 Harald Vellner
1929 Karl Kornel
1930–32 Heinrich Moorson
1933 Karl Kornel
1934–40 Jaan Taklaja
1940 August Sipsakas
1957–81 August Saaremägi
1981–88 Henno Toming
1989 Jüri Paalma
1989–95 Märt Müür
1995–97 Toivo Tootsen
1997–2000 Ralf Amos
2000–01 Tiia Palmaru
2001–04 Allan Alaküla
2005–08 Marica Lillemets
2008– Peeter Ernits

Eesti Ajakirjanike Liit (lühend EAL), ajakirjanike kutseorganisatsioon; asutatud 16. VI 1919 Eesti Ajakirjanikkude Ühinguna, 1925–40 Eesti Ajakirjanikkude Liit. Asutati uuesti 1957 Eesti NSV Ajakirjanike Liiduna (NSV Liidu Ajakirjanike Liidu allorganisatsioon), EAL aastast 1989. EAL-i kuuluvad nii kirjutavad kui ka raadio- ja teleajakirjanikud, 2011 on umbes 500 liiget. Kõrgeim organ on kongress, mis valib juhatuse. Kuulub aastast 1998 Balti Ajakirjanike Föderatsiooni (Balti Pressi Liidu järglane) ja Rahvusvahelisse Ajakirjanike Föderatsiooni ning aastast 2001 Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni. Korraldab liikmete täienduskoolitust (ka välismaal) ja seminare. Aastast 1966 korraldanud igasuviseid ajakirjanike kokkutulekuid (vaheaeg 1990–93) ning maakondlikke pressipäevi. Annab lugejate, vaatajate ja kuulajate arvamuste põhjal aasta ajakirjaniku auhinda ning Juhan Peegli nimelist stipendiumi. EAL-i osalusel tegutseb ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ Avaliku Sõna Nõukogu. EAL-i juures töötavad keele- ja fotosektsioon, seenioride klubi ja ministeeriumide avalike suhete alal töötajate klubi. EAL-il on erinevate väljaannete, teabeagentuuride ning tele- ja raadiojaamade juures üle 40 osakonna.

Ajalugu

1921 korraldati I (iseseisvusaegne) Eesti ajakirjanike kongress. 1922–30, 1932–39 ning (paguluses) 1945 anti välja aastaalbumit „Õitsituled”. 1922 seati sisse ajakirjanike passid, aastast 1923 hangiti stipendiume, et teha välismaale õppereise, 1925 eraldati Eesti Kultuurkapitalist ajakirjanduse sihtkapital. 1926 hakkas liit korraldama iga-aastasi ajakirjanike balle ning 1927 soetas Pirita- Kosele ajakirjanike puhkekodu. 1920.–30. aastatel loodi sidemed Soome, Läti, Leedu ja Poola ajakirjanikega ning 1930 astus EAL Rahvusvahelisse Ajakirjanike Liitu. 1933 asutati koos Läti ja Leedu sõsarorganisatsioonidega Tallinnas Balti Pressi Liit (töö katkes 1940 Balti riikide okupeerimise tõttu). 1940 lõpetasid okupatsioonivõimud EAL-i tegevuse ja riigistasid tema vara.

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2011