Tagasi ETBL-i avalehele

Allikvee, Hilja

Hilja Allikvee (aastani 1967 Kurm; 9. VIII 1926 Kalita küla, Pati vald), geograaf ja sooteadlane, geograafiakandidaat (1967). Õpetaja tütar.

Lõpetas 1952 Tallinna Õpetajate Instituudi ja 1954 Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna. Täiendanud end Moskva turbainstituudis. Olnud 1953–56 ENSV Teaduste Akadeemia Maaparanduse ja Sookultuuri Instituudi (Tooma katsebaasi) ja 1957–67 Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi mullauurimisosakonna teadur, 1967–82 ENSV Geoloogia Valitsuse (Keilas) turbarühma vanemgeoloog ja 1982 ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi teadur ning jätkanud sooteaduslikku tegevust ka pensionärina. Uurinud Eesti soid, nende levikut ja tekke seaduspärasusi. Avaldanud kirjutisi soouurimise metoodika (1966, koos Karl Veberiga), Eesti mitme piirkonna soode turbavaru, turbalasunditüüpide ja turba botaanilise koostise kohta. Korraldanud mullastiku kaardistajatele soomuldade käsitlemise ühtlustamiseks välimäärangukursusi. Osalenud Eesti soode kaardi ja teatmike (1961, 1964) koostamisel. 

Töid

  • Торфяный фонд Эстонской ССР (1961 autoreid)
  • Hiiumaa sood (1962)
  • Eesti NSV sood (1964 autoreid)
  • Alutaguse soode maastikulis-sooteaduslik iseloomustus (1968)
  • Tohela soo (1974)
  • Eesti sood (1988 autoreid)
  • Eesti. Loodus (1996 autoreid)

Kirjandus

  • Eesti geoloogia; biograafiline teatmik. Tallinn, 1995

EE 14, 2000; E TeadBL 1, 2000