Tagasi ETBL-i avalehele

ajalooallikad

ajalooallikad, inimühiskonna ajalugu kajastavad mälestised, mis võimaldavad uurida ajaloo kulgu. Eristatakse ainelisi (ehitised, relvad, tarbeesemed), etnograafilisi (tavad, kombed), lingvistilisi (keel), suulisi (pärimused, rahvaluule) ja kirjalikke ajalooallikaid (ürikud, kroonikad). Ajalooallikaiks võivad olla ka filmid, fotod ja helisalvestised. Ajalooallikate kasutamist uurib allikaõpetus.

VE, 2006