Tagasi ETBL-i avalehele

Aasmäe, Hardo

Kalle Küttis, Hardo Aasmäe ja Arvo Järvet Kesk-Aasias Fanni mäestikus (1971)

NSVL Rahvasaadikute Kongressi saadikud Venemaa Ülemnõukogu esimees Boriss Jeltsin ja Tallinna linnapea Hardo Aasmäe 1990. aasta juunis Moskvas

Hardo Aasmäe (11. II 1951 Rannamõisa asundus, Haapsalu rajoon – 29. XII 2014 Tallinn), geograaf, ühiskonna- ja omavalisustegelane, geograafiakandidaat (1982, Leningrad).

Õppis Vääna 7-klassilises koolis, lõpetas 1966 Tallinna 29. 8-klassilise kooli, 1969 Tallinna 20. keskkooli ja 1974 Tartu Riikliku Ülikooli majandusgeograafina, oli 1974–77 majandusgeograafia kateedris aspirantuuris; geograafiakandidaat (Ph.D. 1982, Leningradi ülikool).

Töötas 1977–90 Eesti NSV Kergetööstuse Ministeeriumi süsteemis, juhtimissüsteemide, projekteerimis- ja konstuueerimisbüroos Mainor (juhtiv spetsialist, projektijuht, osakonna juhataja, 1989–90 arendusdirektor). Osales 1978–89 (vanemteadurina) Tallinna Pedagoogikaülikooli pedagoogika ja psühholoogia kateedri linnauuringutes suuremates Eesti linnades (Tallinn, Narva, Pärnu, Valga jt). Oli 1990–92 Tallinna linnapea. Tegutsenud 1992–2001 erasektori nõustamis- ja koolitusspetsialistina, olnud aktsiaseltsi Eesti Fosforiit nõukogu esimees (1995–96). 1999–2002 Tallinna Pedagoogikaülikooli geoökoloogia õppetooli dotsent, 2001–11 Eesti Entsüklopeediakirjastuse juhatuse liige ja aastast 2002 Eesti Entsüklopeedia peatoimetaja. Aastast 2009 MTÜ Entsüklopeedia juhatuse liige, Eesti Entsüklopeedia veebiversiooni loomise juht.

Uurinud sotsiaalmajandusliku arengu ruumilisi protsesse ning asustuse ja asustussüsteemide arengut. Osalenud mitme Venemaa Kaug-Ida aladele tehtud kompleksekspeditsiooni korraldamises. 1989–91 NSV Liidu rahvasaadik (oli 9. IV 1989 Thbilisis toimunud rahva meeleavalduse mahasurumise asjaolude uurimise komisjoni aseesimees). Juhtis 1991 valitsuskomisjoni esimehena Eesti NSV Riikliku Julgeolekukomitee likvideerimist. Olnud Eestimaa Rahvarinde asutajaid ning volikogu ja eestseisuse liige (1990–91), Eesti Keskerakonna asutajaliige (1991, kuulunud mitmel korral juhatusse, lahkus 1995).

Avaldanud teaduskirjutisi, publitsistikat ja följetone. Rooma Klubi Eesti haru liige (2001–08 president, 2008–2012 asepresident, aastast 2012 juhatuse liige). Eesti Geograafia Seltsi liige.

Töid

 • О некоторых методологических вопросах познания производственно-территориальных комплексов ja Опыт использования информационного анализа при изучении социально-экономицеских территориальных комплексов. – Учёные Записки Тартуского Госсударственного Уиверситета, 432. Труды но географии XVI, 1977
 • Mõistete süsteemsest käsitlusest majandusgeograafias (koos A. Keskpaigaga). – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1979 (1981)
 • Ääremärkusi uuele majanduslikule mõtlemisele. – Looming 1987, 5
 • Suur maailma atlas (2005, peatoimetaja)
 • Maailma maad. Eesti Entsüklopeedia 15. köide (2007, peatoimetaja)
 • Järvamaa (koguteos: 1. köide 2007, 2. köide 2009, 3. köide 2009, kolleegiumi esimees)
 • Tallinna entsüklopeedia (2004, kolleegiumi esimees)
 • Pärnumaa (koguteos: 1. köide 2008, 2. köide 2010, kolleegiumi liige)

Hardo Aasmäe Vääna mõisa pargis (1957)

Hardo Aasmäe (1970)

Autasud

 • Riigivapi III klassi teenetemärk (2006)
 • Tallinna teenetemärk (2008)
 • Järvamaa teenetemärk (2009)

EE 14, 2000; muudetud 2014